Boklansering: Et farligere Norge?Foto: Forlaget

Boklansering: Et farligere Norge?

bookmark

tirsdag 10. september 2019, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis

Et farligere Norge? henvender seg til alle som er opptatt av norsk sikkerhetspolitikk. Forfatterens originale innfallsvinkel er å se Norge utenfra, for kanskje er det vi som er farlige, ikke bare Russland? Kanskje er Norge farlig for USA og seg selv, også? I boken peker forfatteren på interessante og underkommuniserte problemstillinger, som balansen mellom åpenhet og hemmelighold, betydningen av etterretning og spesialstyrker, og ikke minst på det vedvarende overforbruket av norske styrker. Det siste har uten tvil gått på bekostning av den nasjonale forsvarsevnen, og har på systematisk vis blitt nedtonet og underkommunisert av norske myndigheter. Dette var uproblematisk så lenge Russland ble ansett som partner og venn. Verre ble det da Russland igjen vendte tilbake til det som er normaltilstanden i nord, som en sterk stat med særegne  sikkerhetsinteresser i det norske nærområdet.

Boken er skrevet av professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, som i 2017 fikk Ossietzky-prisen av Norsk P.E.N. for fremragende innsats for ytringsfriheten. Sverre Strandhagen, som til daglig dekker forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål for Dagens Næringsliv, er bademester og leder an i en spennende og svært aktuell samtale med forfatter. Etter bokbadet åpnes det opp for spørsmål fra publikum.

Det blir lett servering fra 14.30.