Boklansering: Forbrukets rolle i inkludering av innvandrereFoto: Kjersti Lassen/OsloMet

Forbrukets rolle i inkludering av innvandrere

bookmark

Boklansering - Hvordan kan forbruk bidra til integrering?

fredag 15. mars 2019, kl. 09:00 til kl. 10:30

Sal: Kverneland

Arrangør: SIFO, OsloMet - Storbyuniversitetet

Inngang: Gratis med påmelding

I forskningen om integrering har arbeid vært et dominerende tema. Denne boken bruker en annen tilnærming og retter søkelys mot markedet og forbruk. Hvordan kan forbruk bidra til integrering?

Mye av det vi trenger i hverdagen – mat, klær, bolig og mulighet for kommunikasjon – skaffes gjennom forbruk. Det koster å kle seg etter været i Norge, og norsk skole er langt fra gratis hvis en tenker på alt som kreves av matpakker, klær, skolesekker og utstyr. Dyre fritidsaktiviteter kan virke ekskluderende snarere enn inkluderende. Også måten vi innretter boligmarkedet, markedet for finansielle tjenester – men også offentlige utdannings- og helsetjenester, har stor betydning for integreringen.

Velkommen til lansering av boken “Inclusive Consumption. Immigrants’ access to and use of public and private goods and services” (Universitetsforlaget 2019).

Kaffe, te og croissanter serveres fra kl. 8.30. Programmet starter kl. 9.00. Meld deg på her.