Boklansering: Hva er statsvitenskap?

Boklansering: Hva er statsvitenskap?

bookmark

torsdag 23. august 2018, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

Et av statsvitenskapens fortrinn – som nok også er en av fagets største utfordringer – er at det er en møteplass for mange svært ulike fagtradisjoner med tilhørende ulike tilnærmingsmåter: juss, filosofi, historie, sosiologi samfunnsøkonomi og flere. Den nyutgitte boka «hva er STATSVITENSKAP» tilbyr et faghistorisk blikk fra antikken til moderne tider, presenterer grunnlagsdebatter gjennom tidene, diskuterer fagets fire «norske» hovedretninger, dets relevans og viktighet for yrkesliv, politikk, offentlighet. I dette lanseringsseminaret utfordrer forfatterne inviterte kommentatorer og publikum til diskusjon om fagets relevans – i dag og fremtiden.