Boklansering: Krise og medansvar

bookmark

tirsdag 26. januar 2016, kl. 20:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Kriser vil komme, igjen og igjen. Ikkje av eitt slag, ikkje langs éin dimensjon, men ved eit uoversiktleg samspel av mange faktorar. Ein kan bli skremd av mindre.

Som statsborgar i velorganiserte demokratiske rettsstatar kan vi velje og bli valde, demonstrere og organisere oss, delta i debatten og halde oss oppdaterte på det som skjer og på det som kan gjerast. Som statsborgar i kriseramma moderne demokrati har vi makt, kvar på sitt vis, og dermed også medansvar.

Dette er bakteppet for denne boka, Krise og medansvar, ei samling politiske skrifter i skjeringspunktet mellom aktuelle utfordringar og filosofisk refleksjon. Tolv tekstar med fokus på politikk og ekspertise, religion og modernitet, kultur og identitet, filosofi og øko-etikk.

Gunnar Skirbekk er filosof og forfattar, mellom anna av boka Norsk og moderne, om særeigne trekk ved norsk modernisering. Læreboka i filosofihistoria (engelsk versjon, A History of Western Thought), om vestleg modernisering, har gått silkevegen frå aust til vest, frå Beijing til Beirut, på kinesisk, usbekisk, tadsjisk, persisk, azeri, russisk, tyrkisk og arabisk. 

 

Samtale mellom:

Bent Sofus Tranøy, professor Høgskolen i Hedmark

Cathrine Holst, seniorforsker ARENA Senter for europaforskning

Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende

Gunnar Skirbekk, filosof og forfattar