Foto: Adobe Stock

Boklansering: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

bookmark

torsdag 15. oktober 2020, kl. 10:00 til kl. 11:30

Sal: Digitalt

Arrangør: ILS/UiO

Inngang: Gratis

Boka «Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA» er basert på dybdestudier av elevers leseforståelse og holdninger til lesing med data fra PISA 2018 og tidligere PISA-undersøkelser. Resultatene settes i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og lesing i PISA-undersøkelsen blir sett i lys av revisjonen av læreplanen, LK20. Ulike tematiske felt innenfor leseforskningen har fått egne kapitler i boka, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner, å lese mellom linjene og hva som skjer i norsktimene.

Boka gir viktig innsikt i utviklingen i leseferdigheter blant elever i Norden og viser hvordan resultater fra store leseundersøkelser kan benyttes til å forstå mer om elevers lesing. Boklanseringen vil både inneholde en presentasjon av funn fra boka og romme en diskusjon om hva resultatene kan bety for ulike deler av skole- og litteraturdebatten.

Program:

Del 1

•   Utdanningsdirektoratet ved divisjonsdirektør for kunnskap og analyse Anne Magdalena Solbu Kleiven
•   Presentasjon av boka ved forsker Fredrik Jensen
•   Like muligheter til god leseforståelse? Oppsummerende gjennomgang ved forsker Tove S. Frønes
•   Lesing i norskfaget – hva kan vi lære og hva kan vi ikke lære av PISA? ved førsteamanuensis i norskdidaktikk Jonas Bakken

Del 2

Panelsamtale:

•   Jonas Bakken, bokas kommentator og norskdidaktiker
•   Bjørn Sortland, forfatter og professor i skrivekunst ved NBI
•   Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !Les
•   Helene Voldner fra Formidlingsavdelingen ved Deichman bibliotek
•   Kari Spjeldnæs, forfatter og stipendiat
•   Christian B. Bjerke, møteleder og norskdidaktiker

På grunn av smittevern vil det ikke være mulig å melde seg på arrangementet, men boklanseringen blir strømmet her.