Boklansering: Menneske først og fremst

bookmark

Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge

fredag 20. januar 2017, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Camphill Landsbystiftelse

Inngang: Gratis

Christian Egge har skrevet en bok som består av intervjuer som belyser Camphill-bevegelsen sett innenfra og utenfra. Vi får innblikk i idégrunnlaget og bakgrunnen for landsbyene og fremtidsperspektiver med fokus på bærekraft. Boken presenteres i samtale med forfatteren.

Vidar Sem i samtale med forfatter Christian Egge. Han har tidligere skrevet bøkene Frihetens vilkår og Levende økonomi. Michael De Vibe fra Folkehelseinstituttet og Dag Blakkisrud, leder i Biodynamisk forening og representantskapet i Camphill, vil også delta i samtalen.

Kunstnerisk innslag fra Camphill Vidaråsen; bla. utdrag  fra korverket ” Forkledd Gud” av Hjalmar Gullberg og Lars Erik Larsson 

 

«Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn,» skrev Aftenposten da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016.

I dag er det seks Camphill-landsbyer rundt om i landet med ca. 130 landsbyboere med spesielle behov, i tillegg til praktikanter og medarbeidere. Boka Menneske først og fremst gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill-bevegelsen.Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer i fremstillingen: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill-bevegelsen, og likedan forholdet mellom bevegelsen og bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Det handler altså ikke om å gjøre det gode spesielt for funksjonshemmede; det handler om oss alle.

«Det er mange gode grunner til å lete etter alternative oppskrifter på det gode liv: Camphill-landsbyene representerer et slikt alternativ.» Thomas Hylland Eriksen

 «Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for (…) Jeg håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg i hvordan vi møter mennesker med særskilte behov og at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av deres klokskap og innsikt.» Michael De Vibe

 

Lenke til event på Facebook: https://www.facebook.com/jossasen/?hc_ref=NEWSFEED