Boklansering: Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis

Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis

bookmark

25 kapitler adresserer hvordan ledelse forstås, utdannes, utvikles og blir forsket på.

mandag 28. august 2023, kl. 16:30 til kl. 17:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Forsvarets høgskole

Inngang: Gratis påmelding

Den nye antologien tilbyr ny kunnskap som viser hvordan lederutdanning og lederutvikling er bredt forankret. Ikke bare i internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer og i Forsvarets forsknings- og utdanningssystem, men også i praksismiljøene som dannes rundt erfaringene fra militære operasjoner i inn- og utland.
I lys av det siste årets debatter rundt ledelse i Forsvaret, er det viktig å løfte fram arbeidet som gjøres for å sikre både en verdibasert, demokratisk oppslutning omkring Forsvaret, samtidig som våre væpnede styrker rekrutterer og utdanner personell som bidrar produktivt til stridsevnen.

Utvikling av ledere til samfunnet

Lederutvikling og -utdanning er og blir en viktig del av Forsvarets kjerneoppgaver, og dermed et vesentlig bidrag til totalforsvaret. Forsvaret er den største enkeltstående bidragsyteren til lederutvikling i Norge, siden et stort antall sivile ledere også vil ha sin utdannelse derfra. Denne siden ved Forsvaret må derfor være transparent og gjøres tilgjengelig i vid forstand.

Forsvaret står overfor utfordringer med hensyn til rekruttering, utdanning og organisering. Det er viktig at samfunnet ellers får bedre kjennskap til hvordan verdier, kultur og innsatsvilje blir fanget opp i form av lederutvikling, mener redaktørene bak boken.

Det er ingen andre institusjoner eller organisasjoner i landet som byr på en tilsvarende mulighet til faglig forankret lederutvikling. Troverdigheten til denne aktiviteten er viktig for forsvarssektoren, og muligheten til å forske på fagutviklingen kommer alle landets forskningsmiljøer til gode.

VEL MØTT!

Arrangementet er gratis, meld deg på her

 

 • Program

  Mottak, introduksjon
  16.30–17.00 Mottak og registrering
  17.00–17.05 Velkommen med journalist Knut Petter Rønne (Dagens Perspektiv)

  Del I. Bokprosjektets stridside, forskningsmessige verdi, innhold og plassering i den offentlige debatt 

  17.05–17.15 Bokprosjektet, og ledelsesforskningens betydning for forskning og utdanning i den militære profesjon (generalmajor Dag R. Aamoth, Sjef Forsvarets høgskole)

  17.15–17.25 Forsvarets leder- og ledelsesutvikling i et profesjons og samfunnsperspektiv. Forsvarets øverste ledelse (generalmajor Elisabeth Michelsen). Dette programpunktet vil bli oppdatert.

  17.25–17.35 Forlaget og redaktørene har ordet. (Forlagsredaktør Camilla Mevik, Universitetsforlaget, Professor Rino Bandlitz Johansen, FHS, og professor Jan Ketil Arnulf, BI/FHS).)

  17.35–17.50 «Smaksprøver fra vevet mellom permene»

  • Harald Høiback, nestkommanderende Forsvarsmuseet
  • Torill Holth, førstelektor Krigsskolen
  • Haakon Hjortmo, hovedlærer lederutvikling Krigsskolen

  17.50–18.00 Kort pause og mingling

  Del II. Debatt og Q&A 

  18.00–18.30 Tematisk debatt med følgende (foreløpige) paneldeltakere:

  • Trond Søreide, adm. dir. AFF
  • Øyvind Lund Martinsen, instituttleder Handelshøyskolen BI, Oslo
  • Bjørn T Bakken, førsteamanuensis høgskolen i innlandet
  • Ingrid Margrethe Gjerde, general

  BC