Boklansering 19

Boklansering: Norsk byråkrati – kan det bli bedre?

bookmark

Et sjeldent innblikk i departementenes indre liv

tirsdag 5. april 2022, kl. 09:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: FHS / Institutt for forsvarsstudier

Inngang: Gratis - påmelding

Siviliserte samfunn er avhengige av byråkrater som gjør en god jobb for innbyggerne. Land som ikke har embetsfolk med integritet og høye krav til seg selv, går det dårlig med. Norske byråkrater er gjerne gode, men også de kan bli bedre.

Boken tar opp spørsmål som hittil har vært lite belyst i akademisk litteratur og kun delvis omtalt i det offentlige ordskiftet.

Det vil bli avholdt to lanseringsseminarer tirsdag 5. april 2022, begge på Litteraturhuset i Oslo.

 

FULLT – Seminar 1: Departementsfaglighet under ild?

Lanseringsseminar 1, kl. 9.00–11.00 med konferansier Harald Eia.

Innledninger av departementsråd Eivind Dale, professor Yngve Flo, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og tidligere departementsråd Eva Hildrum – med påfølgende paneldebatt.

Seminar 2: Medialisering av regjeringskontorene?

Lanseringsseminar 2, kl. 12.00–14.00 med konferansier Eirik Bergesen.

Innledninger av politisk redaktør i Dagens Næringsliv Frithjof Jacobsen, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet Kristine Offerdal, og professor Kristoffer Kolltveit ved Universitetet i Oslo – med påfølgende paneldebatt.

Det er gratis adgang, men begrenset antall plasser på begge seminarene. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det er mulig også å tegne seg på venteliste.

Seminarene vil ikke bli streamet.