Boklansering: Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger

bookmark

Lanseringsseminar av HTA’s debattbok

torsdag 26. januar 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Dreyers Forlag

Inngang: Gratis

Debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

I boken viser 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk. De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs.

Program:

Kl. 18.00: Møteleder Magnar Sortåsløkken ønsker velkommen.

Kl. 18.10 – 18.40: Med Dr.Phd Soki Choi: Hvorfor fortsetter vi å gjøre det vi vet ikke virker?

Kl. 18.40 – 19.30: Paneldiskusjon og diskusjon med salen. Paneldeltakere: Anne Kjersti Befring, Christian Grimsgaard, Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller.

Fra kl. 19.30: Nærmere presentasjon av boken.