Boklansering og debatt

Boklansering og debatt

bookmark

Jobless Growth in the Dominican Republic

torsdag 2. juni 2022, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Sosialantropologisk Institutt, UiO

Inngang: Arrangementet er åpent for alle. Vi har kapasitet til 40 personer. Enkel servering etter den faglige delen.

Arrangementet vil også strømmes på YouTube

Professor Christian Krohn-Hansen og Sosialantropologisk institutt har gleden av å invitere til lansering av boka Jobless Growth in the Dominican Republic: Disorganization, Precarity, and Livelihoods (Stanford University Press, 2022).

Boka rommer en undersøkelse av den folkelige økonomien i den dominikanske hovedstaden Santo Domingo. Samtidig diskuterer den, og prøver å gi svar på, et bredere spørsmål: Hvordan forstår vi best de folkelige økonomiene i de mange enorme bysamfunnene som i løpet av de siste tiårene har vokst fram i det globale Sør?

 

Kommentatorer:

Susana Narotzky, Professor of Social Anthropology, University of Barcelona

Elisabeth Schober, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Ordstyrer: Rune Flikke, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Professor Christian Krohn-Hansen har i en årrekke arbeidet med det krysskulturelle studiet av politisk liv; om forståelsen av makt og vold, og av stats- og nasjonsbyggingsprosesser. I tillegg har han studert former for økonomisk liv, internasjonal arbeidsmigrasjon og miljøspørsmål. Krohn-Hansen har gjort feltarbeid i Den dominikanske republikk, USA og Colombia. Hans nyeste bok er Jobless Growth in the Dominican Republic: Disorganization, Precarity, and Livelihoods (Stanford University Press, 2022).

Bestill gjerne boka her

 

Samtalene vil foregå på engelsk. Se engelsk arrangementsbeskrivelse her