Boklansering: Troverdighet i rettssalen av Line Norman HjorthFoto: Kalle Sigelius

FULLT Boklansering: Troverdighet i rettssalen av Line Norman Hjorth

bookmark

torsdag 26. august 2021, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Pax Forlag

Inngang: Arrangementet er nå fulltegnet

Velkommen til boklansering i kjelleren på Litteraturhuset!

Line Norman Hjorth møter forfatter, journalist og forlagsredaktør Bjørn Olav Jahr til samtale i Berner-kjelleren på Litteraturhuset i Oslo.

Menneskers ytringer er å betrakte som bevis i en rettssak. Men hvorfor oppfattes noen ytringer som mer troverdige enn andre? «Troverdighet i rettssalen» handler om språkbruk og fortellinger i rettssalen, om hva vil det si å være tiltalt, og til syvende og sist om den enkeltes rettssikkerhet.

I en rettssak er det minst to fortellinger som utfordrer hverandre om å være den mest overbevisende. Hjorth er inspirert av Ludwig Wittgenstein og hans begrep om språkspill. Hun viser hvordan fortellingene står i forbindelse med forestillinger dypt forankret i kulturen. I hvilken grad påvirker disse hvordan den tiltales fortellinger blir oppfattet? Gjennomgående case i boka er Orderud-saken, men det blir også vist til andre saker.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men det er bindende påmelding på grunn av koronarestriksjoner. Send e-post med navn til pax@pax.no.

Line Norman Hjorth er førstelektor i allmenn litteraturvitenskap ved UiB. Hun har mastergrad i filmvitenskap fra Københavns Universitet. Hjorth disputerte i 2019 med Språk, spill og fortellinger i rettssalen. En studie av Orderud-saken, og hun er medforfatter i boka Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth. Troverdighet i rettssalen er hennes debutbok.

Bjørn Olav Jahr er forfatter, journalist og forlagsredaktør. Hans siste bok er Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet fra 2017.