Boklansering: Troverdighet i rettssalen av Line Norman HjorthFoto: Kalle Sigelius

bookmark

torsdag 26. august 2021, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Pax Forlag

Inngang: Arrangementet er nå fulltegnet

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 10. juni 2023 close