Boklansering: Veiledning i høyere utdanning

Boklansering: Veiledning i høyere utdanning

bookmark

tirsdag 21. august 2018, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis med påmelding

Fagbokforlaget inviterer til boklansering i forbindelse med utgivelse av boken Veiledning i høyere utdanning av Sidsel Tveiten og Anita Iversen (red.)
________________________________________

PROGRAM:
Velkommen ved Karine Liland, Fagbokforlaget

Presentasjon av “Veiledning i høyere utdanning, en vitenskapelig antologi” ved Førstelektor Dag Willy Tallaksen, OsloMet – storbyuniversitetet

Smakebiter fra Antologien:
– “Læringsutbyttebeskrivelser, taksonomier og begreper som grunnlag for veiledning” ved Universitetslektor Nanna Hauksdotter, UiT Norges arktiske universitet

– “Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstuier” ved Universitetslektor Catrine Buck Jensen, UiT Norges arktiske universitet

Dialog mellom dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, OsloMet – storbyuniversitetet Gro Jamtvedt og redaktørene av antologien Sidsel Tveiten og Anita Iversen

Avslutning ved forlagsredaktør Liv Tønjum, Fagbokforlaget

________________________________________

Boklanseringen er gratis og åpen for alle, men vi vil allikevel at du melder deg på ved å sende en epost til karine.liland@fagbokforlaget.no
________________________________________

Vel møtt!

Les mer om boken her: https://bit.ly/2I49Zyt