Boklansering «Vett på nett»Design: Impress www.impresspublisering.no

Boklansering «Vett på nett»

bookmark

Digital mobbing og seksuelle krenkelser

fredag 4. september 2020, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Hertervig Forlag og Grete Kvalheim

Inngang: Gratis med påmelding

Hjertelig velkommen til boklansering av «Vett på nett» på Litteraturhuset fredag 4. september kl 15:00.

Dagens barn og unge er digitalt innfødte; de har hatt tilgang på digital teknologi hele livet. Men digitale medier er i kontinuerlig endring, og det er stort behov for opplæring i nettvett og digital dømmekraft.

Boken henvender seg til foreldre, lærere og andre voksne, og handler om de unges digitale hverdag og deres forhold til sosiale medier og dagens grenseløse delingskultur. Her finnes nyttige definisjoner og informasjon om cybersikkerhet og internettets mørke sider. Her er klipp fra en rekke nettsider som gir råd om hvordan man kan beskytte seg mot å bli utsatt for digital mobbing og seksuelle krenkelser, og hvor man kan få hjelp dersom man har hatt slike opplevelser.

I tillegg inneholder boken intervjuer med personer som jobber med nettvett og forebygging av digitale overgrep, som assisterende sjef ved Kripos Ketil Haukaas, politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen, avdelingsdirektør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Mona Strøm Arnøy, digital detektiv Mia Landsem og trolljeger Robert Aschberg.

Om forfatteren:
Forfatter og foredragsholder Grete Kvalheim er født og oppvokst i Stavanger. Hun har skrevet tolv fagbøker som blant annet handler om forebygging av seksuelle overgrep og pårørendeomsorg ved kriser og katastrofer. Grete Kvalheim er grunnlegger av DIXI, som jobber med å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende. For dette arbeidet mottok hun John Alvheims Ærespris i 2012.

Grunnet smittevernrestriksjoner må vi registrere alle deltakerne på forhånd. Påmelding sendes post@gretekvalheim.no

Det tas forbehold om endringer i arrangementet i henhold til Covid-19.