Boligpolitikk for fremtiden

bookmark

Debatt

tirsdag 16. april 2013, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo og Omegn Boligforvaltning

Inngang: Gratis

Oslo og Omegn Boligforvaltning inviterer til debatt om boligpolitikk! Her får noen ledende ungdomspolitikere mulighet til å bryne seg på hverandre, og på aktører med svært mye erfaring og kunnskap om boligmarkedet og boligpolitikk. Temaene vil bl.a. være hvordan vi skal sørge for tilstrekkelig boligbygging, hva som må til for at førstegangsetablerere skal sikres tilgang på bolig, og hva slags bomiljø vi ønsker å skape for de som har bolig.

I panelet:
Paul Joakim Sandøy – Leder i Unge Høyre
Sveinung Rotevatn – Leder i Unge Venstre
Andreas Halse – Leder i Sosialistisk Ungdom
Ole Martin Juul Slyngstadli – Sentralstyremedlem i AUF
Baard Schumann – Administrerende direktør i Selvaag Bolig
Evelyn Dyb – Forskningsleder ved NIBR
Christine Warloe – Forbrukerøkonom i Nordea
Ordstyrer: Sigve Indregard