Bosnia på bristepunktet?

bookmark

Seminar

mandag 23. mai 2011, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den norske Helsingforskomité

Inngang: Gratis

Bosnia er i sin verste politiske krise siden krigen sluttet i 1995. ”Dette ikke er en kortsiktig negativ trend, men en langsiktig utvikling”, sa FNs høye representant i Bosnia, Valentin Inzko, i FNs Sikkerhetsråd 9. mai. Myndighetene i Republika Srpska, den serbiskdominerte halvdelen av landet, har fortsatt å arbeide for oppløsning av staten og setter statsinstitusjonene under press. Mer enn sju måneder etter forrige valg er det fortsatt ingen utsikter til dannelse av en ny statsregjering og i Føderasjonen er stillingen mellom de to største kroatiskdominerte og øvrige partier fastlåst. Den politiske krisen er åpenbar, men hvordan ser den ut på bakken?

Innledninger ved:
Svein Mønnesland, Professor Universitetet i Oslo: Den politiske situasjonen i Bosnia akkurat nå. Hva består krisen i og hvorfor er det krise?
Meddzida Kreso, President i Bosnia and Herzegovinas domstol: Domstolenes rolle og legitimitet i Bosnia og arbeidet for rettoppgjør etter grove krigsforbrytelser. Finnes det alternativer til den nasjonale domstolen?
Vera Jovanovic, leder av Helsingforskomiteen i Bosnia og Herzegovina: Krisens konsekvenser for menneskerettighetene og sivilsamfunnet. Hva kan organisasjonene gjøre og hva kan gjøres for å styrke deres rolle?
Vildana Selimbegovic, redaktør Oslobodjenje: Om medias rolle. Hva kan gjøres for å styrke uavhengig journalistikk?
Enver Djuliman, Den norske Helsingforskomité: Krisens konsekvenser for forsoning.

Kommentarer ved:
Karin Woldseth, (FrP) medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité og rapportør om Bosnia i Europarådets parlamentarikerforsamling
Kai Eide, spesialrådgiver i Vest-Balkanseksjonen, Utenriksdepartementet

Etterpå blir det debatt.

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet

Om den norske Helsingforskomité:
Den norske Helsingforskomité ble etablert i 1977, og er en politisk uavhengig menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å fremme respekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt, med spesielt fokus på medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). For mer informasjon, besøk vår hjemmeside: www.nhc.no og følg oss på Twitter: @nhc_no.