Bramnessforelesinga

bookmark

Men lyrikken var ikke død

lørdag 16. juni 2012, kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Norsk forfattersentrum i samarbeid med Morgenbladet og Cappelen Damm

Inngang: Billett

Trenger lyrikken et forsvar?

Hanne Bramness jobber i og for poesien, som lyriker, gjendikter og som stifter av Nordsjøforlaget – etablert som et tilskudd til en alternativ offentlighet der lyrikkfokuset forsvinner. Hun står også bak den sentrale gjendiktningsserien Stemmens kontinent. Bramness fikk Doblougprisen i 2006, og i 2007 kom hennes dikt i utvalg på engelsk, Salt on the Eye. Selected Poems. Dikt i utvalg på norsk kom i 2008, Det står ulver i din drøm.