Bratteli-seminaret 2016

bookmark

Neste kapittel i Norges historie

mandag 11. januar 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arbeiderpartiet

Inngang: Gratis

Gjennom det årlige «Bratteli-seminaret», ønsker Arbeiderpartiet å hedre mannen Trygve Bratteli, hans virke og hans politiske kraft. Årets seminar
er det femte i rekken. Formålet med seminaret er å ta opp samtidens store politiske spørsmål i hans ånd: med klart fokus og møysommelig samfunnsbygging.