Bratteliseminaret 2020

bookmark

fredag 10. januar 2020, kl. 09:00 til kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arbeiderpartiet

Inngang: Gratis med påmelding

Klimapolitikken må være og oppleves som rettferdig. Det betyr at klimaløsningene må gjøre forskjellen mellom folk mindre, ikke større. Klimaløsningene må sikre folk trygghet for arbeid, økonomi og framtida. Det klimavennlige samfunnet skal bli et bedre samfunn for alle.

Arbeidslivet er en av nøklene for å løse klimaproblemene. Som nasjon har vi et stort konkurransefortrinn gjennom et organisert arbeidsliv, trepartssamarbeidet og høy omstillingsevne. Norge har vært gjennom store omstillinger i arbeidslivet tidligere. Denne erfaringen må vi bruke når vi nå skal omstille viktige sektorer.

En aktiv næringspolitikk, tydelige og forutsigbare rammevilkår, og ikke minst at vi satser på det som virker, er Arbeiderpartiets politikk for nærings- og arbeidsliv. I tillegg må vi bruke politikkens handlingsrom fullt ut. En aktiv klimapolitikk må også skape arbeidsplasser.

Påmelding: pamelding@arbeiderpartiet.no

 

Program: 

08.30 Kaffe og mingling

09.00 Åpning ved partisekretær Kjersti Stenseng

09.15 Del 1: Rettferdig klimapolitikk
Vi skal ikke bare kutte klimagassutslipp. Vi skal også gjøre det på en rettferdig måte som sikrer folk jobb og trygghet for framtiden. Kostnadene må fordeles slik at de gjør forskjellene mellom folk mindre – ikke større.
• Marianne Aasen, Forskningsleder Cicero. «Hva skal til for å få med folk i en klimavennlig omstilling?»
• Herdis Rosland Eide, tillitsvalgt COOR (Industri Energi). «Det er min arbeidsplass som rammes»
• Samantha Smith, Just Transition Center (ITUC). «Rettferdig omstilling i arbeidslivet»
• Marius Holm, Zero «Karbonavgift til fordeling, eksempel på rettferdig klimavirkemiddel»

10.00 Panel: Hvordan når vi klimamålene våre på en rettferdig måte?
Ina Libak, leder AUF
Jørn Eggum, leder Fellesforbundet
Mari Sundli Tveit, politikkdirektør NHO
Panelleder: Sigrid Hagerup Melhuus, Agenda

10.25 Pause

10.40 Del 2: Hvordan bevare og skape nye klimavennlige arbeidsplasser.
Klimaendringene stiller oss ovenfor store utfordringer i deler av næringslivet. Hvordan kan en aktiv klimapolitikk bidra til å bevare og skape nye grønne arbeidsplasser?
• Are Tomasgard, LO «Sirkulærøkonomi som gir klimavennlige arbeidsplasser»
• Idar Kreutzer, Finans Norge «Grønn konkurransekraft»
• Susanne Nævermo-Sand, Celsa Nordic. «Bevare og utvikle klimavennlige arbeidsplasser i industrien»

11.25 Panel: Hvordan sikrer vi at klimapolitikken kan skape nye trygge jobber?
Susanne Nævermo-Sand, Celsa Nordic.
Amund Drønen Ringdal, Rederiforbundet
Jan Christian Vestre, næringslivsleder
Panelleder: Sigrid Hagerup Melhuus, Agenda

11.45 Avslutning v/ Jonas Gahr Støre

12.00 Slutt