Bringing CSW home

Bringing CSW home

bookmark

Nasjonal konferanse

torsdag 25. mars 2021, kl. 14:00 til kl. 16:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Inngang: Gratis, digitalt

Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, FOKUS og LNU arrangerer konferansen «Bringing CSW home».

UN Women har bedt FNs medlemsland, som vanligvis deltar på FNs Kvinnekommisjons møte i New York (CSW) i mars hvert år om å arrangere nasjonale konferanser. Det er ønskelig fordi møtet i år foregår digitalt, og det er behov for å diskutere årets forhandlingsresultat, samt å løfte årets hovedtema som er knyttet til barrierer som hindrer unge jenter og kvinners deltakelse i det offentlige liv.

PROGRAM:

Moderator: Tone Foss Aspevoll, Agenda Rådgivning

  •  Kulturelt innslag –Slam-poet Sofie Frost
  • KUD/UD: Åpning v/ Kulturminister Abid Q. Raja
  • UN Women´s perspektiv på hvor vi er i dag knyttet til Covid-19 – kjønnsperspektiv og hvordan CSW har fanget opp dette så langt v/ Caroline Rusten -direktør UN Women Nordic office – 5 minutter
  • KUD/UD: Innledning om resultatet av årets forhandlinger v/ representant fra Norges FN-delegasjon
  • Panelsamtale med moderator: Gro Lindstad, FOKUS. Deltakere: Caroline Rusten, UN Women, Kristine Bjartnes, ungdomsambassadør Generation Equality, Aili Keskitalo, Sametingspresident  (tbc)
  • Innledning fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide om unge jenters deltakelse i politikk og det offentlige liv
  • Panelsamtale, moderator: Habiba Stray, nesteleder LNU. Deltakere: Celia Têtu Lima, Fredrik Sørlie og Anna Trageton Skofteland, ungdomsambassadører, Arina Amin, leder for mangfold og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet.
  • Diskusjon rundt barrierer for unge jenters deltakelse
  • Avslutning

 

Arrangementet vil bli strømmet her.