Brudd på internasjonal rett

Brudd på internasjonal rett

bookmark

Hvorfor går Israel straffefri?

tirsdag 5. april 2022, kl. 09:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forsvar folkeretten

Inngang: 125,-

Mens andre lands forbrytelser blir straffet med tunge sanksjoner, møtes Israels brudd på internasjonal rett kun med verbal kritikk. Den israelske okkupasjonen av palestinske områder har nå vart i 55 år, og blokaden av Gazastripen er inne i sitt 15. år. Den 23. desember 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 som krever respekt for 1967-grensene og en øyeblikkelig byggestans av de israelske bosettingene. Likevel fortsetter israelske myndigheter sin rettsstridige politikk uten å bli ansvarliggjort. Hvorfor eksisterer det en slik forskjellsbehandling, hvordan og på hvilket grunnlag kommer sanksjoner i stand? Hvilken effekt har de?