Bygg og Bevartreffet 2019

Bygg og Bevar-treffet 2019

bookmark

Bygningsvern: Tør vi satse på et større marked?

fredag 13. desember 2019, kl. 10:30 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Bygg og Bevar

Inngang: Gratis

Årets Bygg og Bevar-treff arrangeres på Litteraturhuset i Oslo fredag 13 desember. I år vil vi sette fokus på restaureringsmarkedet. Seminaret avsluttes med utdeling av Bygg og Bevar-prisen før vi runder av kvelden med en fest.

Dette er fakta:

  • Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050.
  • Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 150 mrdkr,
  • Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen.
  • Det finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav.

Hvorfor er det relativt sett få bedrifter i et marked som har potensialet for å være svært stort? Bygg og Bevar-treffet 2019 skal undersøke det snodige markedet rundt “gamle hus” nærmere.

 

Kompetanse og rammebetingelser

Kulturminnevernet er avhengige av gode bedrifter og håndverkere. Gamle hus krever egnede løsninger. Risikoen for tekniske og kulturhistoriske skader på bygningene øker jo mindre erfaring og kunnskap håndverkerne har. Sett i lys av fremtidens utfordringer, med økt fokus på transformasjon og energieffektivisering, vet vi at behovene for flinke håndverkere vil øke. Vi er avhengig av rett kompetanse og vi trenger flere dyktige folk!

Ulike tilskuddsordninger og rammebetingelser skal på ulike måter stimulere til kompetanseutvikling hos bedriftene. Det skal lønne seg å bli god på bygningsvern! Vi skal se nærmere på noen av disse ordningene, fra både kulturminneforvaltningen og fra frivillige organisasjoner. I hvilken grad kan disse ordningene bidra til å øke etterspørselen etter kompetanse og få flere bedrifter til å jobbe med bygningsvern?

 

Marked og organisering

Det er gjennomført flere store restaureringsprosjekt i Norge de siste årene. Store prosjekter krever ikke bare dyktige fagfolk, det kreves også mange av dem! Hvilke utfordringer har byggherren ved gjennomføringen av slike prosjekter og hvordan kan bedriftene i bygningsvernet rigge seg for å kunne ta på seg store oppdrag? Hvordan sikrer vi at de beste bedriftene får oppdragene?

 

Eksklusivt og ekskluderende?

Utfordringene er ikke bare forbeholdt de store prosjektene, men gjelder også i høy grad i privatmarkedet. Er det manglende kunnskap som gjør at relativt få huseiere søker rett kompetanse?  Oppleves bygningsvernet eksklusivt og ekskluderende?

Vi får innledere fra offentlig sektor, privat og frivillige organisasjoner, representanter fra store og små bedrifter. Og hvordan ser det hele ut fra huseierens perspektiv?

Detaljert program kommer!

 

Dagen begynner med registrering 09.30 og seminaret starter 10.30 og avsluttes med utdeling av Bygg og Bevar-prisen kl. 16.00. Seminaret foregår i Wergelandssalen på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er gratis.

Kl. 17.00 starter den tradisjonsrike middagen! Det er begrenset plass på middagen så her må man være tidlig ute. Middag inkl 2 enheter drikke 375 ,- inkl mva