Veitransportens del av Oslos klimamålFoto: Vårt Oslo/Yasmin Sfintzersis

Bymiljø i miljøbyen

bookmark

Samtale og politikerverksted

onsdag 3. april 2019, kl. 08:00 til kl. 10:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Bullby - Byutviklingens lange linjer

Inngang: Gratis

Hvilke virkemidler har byens politikere til å skape gode lokalsentra når byen fortettes?
Samtale med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030.

Det serveres en lett frokost.

Utkast til Oslo kommuneplan vil at byen skal være en null-utslippsby, og samtidig en trivelig hverdagsby og en grønnere by. Men det blir konflikter og problemer med arealbruk og trafikk, økonomiske interesser og brukerinteresser når dette skal iverksettes i praksis.

Når det fortettes ved knutepunktene kan det gå på bekostning av sol, lys, luft og en menneskelig skala. Er det grenser til hvor tett det kan være? Hvordan kan bymiljøets kvaliteter sikres?

Lokale sentre må ha et bredt sosialt og kulturelt tilbud. Hvilke krav kan stilles til offentlige og private utbyggere for å sikre kvaliteter i en attraktiv hverdagsby og miljøby?

Lokale sentre må knyttes opp mot sammenhengende grøntområder, elver og bekker. Historiske spor, lokal matproduksjon og annet som bygger opp under lokal identitet må sikres. Hvordan kan grønne verdier trygges når de utfordres av utbygging og fortetting?