Bynaturen i MiljøhovedstadenFoto: Lars Wilhelmsen, NOA

Bynaturens plass

bookmark

Parkifiserer vi bort mangfoldet?

tirsdag 5. mars 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Hva er egentlig status for naturmangfoldet i Miljøhovedstaden? Hvilke trusler står den bynære naturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta den? Er det plass til vill natur i den voksende hovedstaden, eller må kvitrende buskas og yrende villnis vike for velfrisert parknatur?

Oslo huser ikke bare omkring 675 000 innbyggere, men også et rikt mangfold av planter og dyr. Marka og fjorden knyttes sammen av et blågrønt nettverk av elver, hundremeterskoger, blomsterenger og gamle trær i hager, parker og alléer. Kalkrike og varme forhold gjør Ekebergskrenten og øyene i fjorden til botaniske oaser av nasjonal verdi. Samtidig er Oslo en av Europas raskest voksende byer, og stadig utbygging og fortetning legger press på bynaturen. Vi hører gladnyheter om gjenåpnete byelver og bikuber på takene parallelt med varsler om gjengroing av byens gamle kulturlandskap der hjemmehørende arter forsvinner og fremmede ugressarter overtar.

I anledning Oslo Miljøhovedstad 2019 ønsker vi en oppklarende debatt om bynaturens tilstand, der trusler og tiltak belyses fra ulike hold. Håndplukkede paneldeltakere vil dele sine erfaringer fra arbeid med naturmangfold i by, med referanse til aktuelle lokalsaker.

Med oss i panelet har vi:

Hanna E. Marcussen – Byråd for byutvikling i Oslo kommune (MDG)

Signe Nyhuus – Direktør for miljødivisjonen i Bymiljøetaten

Ulrika Jansson – Naturkartlegger og rådgiver i stiftelsen BioFokus

Anne-Karine Halvorsen Thoren – Professor ved fakultet for landskap og samfunn ved NMBU

Celine Motzfeldt Loades – Forsker ved senter for utvikling og miljø ved UiO

Velkommen til debatt!