Veitransportens del av Oslos klimamålFoto: Vårt Oslo/Yasmin Sfintzersis

Byutvikling under miljøhovedstadsåret

bookmark

Samtale og politikerverksted

onsdag 13. mars 2019, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Bullby - Byutviklingens lange linjer

Inngang: Gratis

Kan vi bygge tette og miljøvennlige boligområder som også er gode for barnefamilier? Hvem skal ha råd til å bo sentralt i byen? Samtale med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030.

Det serveres en lett frokost.

Fortetting og konsentrasjon langs kollektivakser er en viktig strategi for miljøvennlig byutvikling, men erfaringer har vist at denne strategien fort kan komme i strid med grunnleggende krav om god bokvalitet. I hovedsak er problemene et resultat av for høy utnyttelse og stort innslag av små leiligheter som ofte har mangelfulle planløsninger. I tillegg er det et økende problem at unge og folk med lav eller moderat inntekt har problemer med å etablere seg i boligmarkedet i store deler av Oslo. Det er blitt for dyrt. Problemene kan sammenfattes i spørsmålet: Skal nye boligområder, også de sentrumsnære, planlegges for barnefamilier og beboere med en variert inntekt?

 

Må kommunen stille strengere kvalitetskrav til utearealer og boligplane?

Blir det billigere når vi bygger mindre leilighetsplaner?

Trenger vi en «tredje sektor» i boligmarkedet med pris- og omsetningskontrollerte boliger?

 

Møteleder: Jon Guttu, Bullby.

Innledere: Johan-Ditlef Martens og Lene Schmidt, Bullby

 

Bullby er partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Liknende frokostmøte «Bymiljø i Miljøbyen» blir arrangert samme tid og sted onsdag 3. april. Sett av tiden i din kalender.