Can the International Criminal Court Deter Atrocity?

bookmark

By Beth A. Simmons

fredag 13. juni 2014, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: PluriCourts

Inngang: Gratis

[English]
Beth A. Simmons is Clarence Dillon Professor of International Affairs at the Department of Government, Harvard University. Her areas of research include cooperative approaches to counter transnational crime, the development of international law in relation to foreign direct investments, and the implementation of international human rights standards in domestic law. This is the 2014 PluriCourts Lecture, part of PluriCourts’ Annual Conference. PluriCourts is a Centre for the study of the legitimacy of the judiciary in the global order, at the University of Oslo. See here for details

[Norsk]
Beth A. Simmons er professor i internasjonal politikk ved Harvard universitet. Hun forsker på hvorfor og hvordan stater samarabeider for å løse felles problemer ved hjelp av internasjonale domstoler, fra menneskerettigheter til internasjonale investeringer – og nå også kriminalitet på tvers av landegrensene.
Dette er årets PluriCourts-foredrag, og er del av PluriCourts’ årskonferanse. PluriCourts er et senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet ved Universitetet i Oslo. Les mer her