Cannabis for psykiske lidelserFoto: M. Maggs /Pixabay

Cannabis for psykiske lidelser

bookmark

Problemer og mulige løsninger

torsdag 10. oktober 2019, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Normal Norge

Inngang: Gratis

Det er mange pasienter som bruker cannabis for å selvmedisinere sine psykiske lidelser. Motstand og misforståelse fra samfunnet, leger og myndigheter kan dessverre gi store utfordringer til denne allerede sårbare pasientgruppen.

I vårt program ønsker vi å fokusere på hvordan vi kan øke livskvaliteten til pasienter som bruker cannabis medisinsk for å behandle sine psykiske lidelser/tilstander. Vi tar en titt til dagens situasjon, problemer som pasienter møter i hverdagene, og baner vei for å finne mulige løsninger.

 

Program:

– Brukerhistorie fra M. B. (10-15 minutter ) M. er selvstendig næringsdrivende og har brukt cannabis i over 10 år som medisin. Han har hatt mye problemer (PTSD, angst, ADHD depresjon og stress) som cannabis har hjulpet å håndtere. Fastlegen nekter å gi ham noe annet enn piller.

– Brukerhistorie fra P.K. (10-15 minutter) – P. har lovlig resept for cannabis pga symptomer fra kreftbehandling og tidligere PTSD, kompleks type. Det har hjulpet henne med alt fra smerter, kvalme, søvn, mindre mareritt, stress og angst, motivasjon å trene og studere og spise sunt, og føle mer positiv uten bivirkninger.

– Lyntale (15 minutter) fra Rita Jonyer, sekretær i Normal Norge, hvor hun presenterer problemer som cannabisbruker pasienter møter i hverdagene, samt gir en innsikt på hva slags psykiske lidelser medisinske brukere rapporterte at de behandler det med cannabis og tar en titt til dagens situasjon.

– Panel debatt: Hvordan kan vi øke livskvaliteten til pasienter som bruker cannabis medisinsk for å behandle sine psykiske lidelser/tilstander. I debatten deltar en representativ fra fra Normal Norge, en som presentert sin brukerhistorie og
John E. Berg, Professor, Psykiater.
John er leder av helseøkonomisk utvalg. Utdannet sosialøkonom og underviser nå i folkehelse. Forskningsinteresser innen effekt av psykiatrisk behandling, rus / psykiatri, effekt av økonomisk krise på helsen.