CannabisbokaIll.: Universitetsforlaget

Cannabis

bookmark

Fakta til en mer opplyst debatt

onsdag 21. august 2019, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP) og Helsedirektoratet

Inngang: Gratis

Norsk narkotikapolitikk er i støpeskjeen. Ikke minst gjelder det lovgivningen rundt cannabis. Debattene om cannabis er hyppige og ofte høylytte.

Vi ønsker velkommen til lanseringsseminar for Cannabisboka – en ny fagbok på feltet.  I boka har noen av de fremste norske forskerne på rusmiddelfeltet forsøkt å svare på  sentrale spørsmålen relatert til cannabis og cannabispolitikk:

Hvordan har synet på cannabis kommet til uttrykk i norsk offentlighet de siste 50 årene? Hva har skjedd og vil komme til skje med den norske narkotikalovgivning? Hvordan har amerikansk narkotikapolitikk  påvirket oss? Hvordan virker egentlig cannabis? Hva er korttids- og langtidskonsekvensene av bruk? Cannabis brukes mer og mer som medisin og det finne syntetiske varianter. Hva har det å si for vårt syn og vår politikk? Hvordan har bruken av cannabis utviklet seg over tid og hvordan har unges holdninger endret seg?

Til slutt vil seminaret titte inn i spåkula og spekulere i hvordan cannabissituasjonen vil utvikle seg i Norge. Håpet er at boka og seminaret vil bidra til å øke kunnskapsnivået og legge opp til en bedre og forhåpentligvis mer nyansert debatt.

Innlegg holdes blant annet av Jasmina Burdzovic Andreas, Liliana Bachs, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Silje Louise Dahl, Ingeborg Rossow, Thomas A. Sandøy og Øystein Skjælaaen.

 

Seminaret er åpent for alle og blir streamet her.