Cato Schiøtz: Jens Bjørneboe og antroposofien i 1960- 1976

bookmark

Cato Schiøtz drøfter

onsdag 13. oktober 2010, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle og Antropos Forlag AS

Inngang: Billett

I begynnelsen av oktober utgir Cappelen Damm andre bind av Tore Rems store Bjørneboe-biografi.

Ett av hovedmotivene i første bind var Jens Bjørneboes forhold til antroposofien og antroposofiens stilling i norsk  kulturliv, særlig på 1950-tallet.

Cato Schiøtz drøfter behandlingen av Jens Bjørneboes forhold til antroposofien i den etterfølgende periode, fra 1960 til 1976.