Chile: Politikk, makt og ulikhet i Sør-Amerikas "idealdemokrati"Foto: Carlos Figueroa, Wikimedia Commons

Chile: Politikk, makt og ulikhet i Sør-Amerikas “idealdemokrati”

bookmark

mandag 4. november 2019, kl. 15:00 til kl. 17:00

Sal: Skram

Arrangør: Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning (NorLARNet) og Latinamerikansk forening

Inngang: Gratis

Chile har lenge vært regnet som Latin-Amerikas suksesshistorie med regionens sterkeste økonomi og et stabilt demokrati. Siden midten av oktober har landet vært åsted for store demonstrasjoner. I dette seminaret ser vi på utvikling av ulikhet, endringer i politiske forhold og det chilenske sikkerhetsapparatet (politi og militære) for å finne forklaring på hvorfor chilenerne gjør opprør. Er dette slutten på en modell som har vart i 30 år? Kan det også true demokratiet, eller er chilenske politiske institusjoner i stand til å håndtere den største utfordringen siden militærdiktaturet?

Innlegg:

Tema: “Politiske institusjoner under press: demokrati, korrupsjon og folkelig oppslutning”
– TOR OPSVIK, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo

Tema: “Ulikhet i Chile i en latinamerikansk kontekst: Har nyliberalismen skylda?”
– BENEDICTE BULL, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Tema: “Med eller mot folket? Politi, militære og menneskerettighetssituasjonen i Chile”
– Chilenske studenter og andre foredragsholdere som blir bekreftet

Arrangører: NorLARNet and Latinamerikansk Forening