China’s 1911 and Global Revolution

bookmark

Foredrag ved Rebecca Karl

torsdag 17. november 2011, kl. 15:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Asianettverket

Inngang: Gratis

Velkommen til Asianettverkets årsforelesning 2011:

Forelesningen tar utgangspunkt i at den kinesiske revolusjonen i 1911, som gjorde slutt på mer enn to tusen år med keiserdømme, bør sees i sammenheng med anti-koloniale strømninger tidlig på 1900-tallet. Dens betydning ligger i at den lyktes, i motsetning til de fleste andre revolusjoner rundt århundreskiftet. Forelesningen vil også ta opp hvilke visjoner som drev bevegelsen, og hva ”verdenshistorisk” betød i Kina på den tiden.

Rebecca Karl er Associate Professor i østasiatisk historie ved New York University. Hennes forskning har fokusert på moderne kinesisk intellektuell historie, blant annet kinesisk nasjonalisme rundt forrige århundreskifte. Nå arbeider hun særlig med kjønn og feminisme i det tjuende århundrets Kina. Hun har utgitt en rekke bøker, den siste er ”Mao Zedong and China in the Twentieth Century World” (Duke UP, 2010).

Kort mottakelse etter forelesningen.
Årsforelesningen holdes på engelsk og er åpen for alle.

Kontakt: harald.bockman@sum.uio.no