Cicep-CreeIllustrasjon: BYHANDS/ROBIN SNASEN RENGÅRD

Cicep-Cree

bookmark

Seminar om nye klimamål for EU og Norge

torsdag 25. april 2019, kl. 08:30 til kl. 12:30

Sal: Skram

Arrangør: CICERO Senter for klimaforskning, Frischsenteret

Inngang: Gratis med påmelding

De nasjonale bidragene til Parisavtalen er utilstrekkelige for å nå togradersmålet. Første kvartal 2020 skal alle land sende inn nye bidrag. EU og Norge må nå vurdere om de skal melde inn et mer ambisiøst mål for 2030 enn å kutte 40%.

På årets CICEP-CREE-seminar ser vi på hva EU og Norge kan gjøre for å øke utslippskuttene. Hvor langt kan vi strekke oss for å nå målene i Paris-avtalen? Hvilke konsekvenser har dette for Norge og for EU? Vi går gjennom fleksibiliteten Norge har gjennom vår felles gjennomføring med EU, og vi tar et dypdykk i muligheten for omstilling i transport- og kraftsektoren.

 

Program:

0900-0905: Velkommen, Rolf Golombek

Parisavtalen og nasjonale mål

0905-0915: Gapet mellom nasjonale mål og målene i Parisavtalen – Bård Lahn (CICERO)

0915-0920: Kan vi øke utslippskuttene og nå målene i Parisavtalen? – Beate Norheim (DNV GL)

0920-0930: Spørsmål og svar

Fleksible mekanismer

0930-0940: Norges tilgang på fleksible mekanismer i ikke-kvotepliktig sektor – Erlend Hermansen (CICERO)

0940-0950: Hvor mange ETS-kvoter vil EU dele ut? – Michael Hoel (UiO)

0950-1000: Hva vil utslippsreduksjoner utenfor kvotepliktig sektor koste i det norsk-europeiske klimasamarbeidet? – Brita Bye (SSB)

1000-1005: Brukerinnlegg om EUs fleksibilitetsmekanismer – Birgitte Jourdan-Andersen (Energi Norge)

1005-1020: Spørsmål og svar

1020 -1035 – Pause

Muligheter for utslippskutt i transport- og kraftsektoren

1035-1045: Vil elbilpolitikken påvirke bensin-bilisters kjørevaner? – Snorre Kverndokk (Frischsenteret)

1045-1055: Standardisering av ladestasjoner og utbredelse av elbiler – Mads Greaker (OsloMet)

1055-1100: Hvordan lykkes vi med elektrifisering av transportsektoren? – Geir Malmedal (NAF)

1100-1115: Spørsmål og svar

1115-1125: Fossil divestment, kull og fornybart i elektrisitetsproduksjonen. – Solveig Glomsrød (CICERO)

1125-1135: Kan kraftsektoren bli karbonfri? – Rolf Golombek (Frischsenteret)

1135-1140: Krafttak for klima: Europas dekarbonisering går gjennom kraftsektoren – Knut Vrålstad (Statkraft)

1140-1155: Spørsmål og svar

1155-1200: Oppsummering/hvilke nye klimamål setter EU? – Torbjørg Jevnaker (Fridtjof Nansens Institutt)

1200-1230 – Lunsj