Conversation with the Rafto Prize Recipients 1

Samtale med Raftoprismottakerne

bookmark

tirsdag 16. november 2021, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Raftostiftelsens Oslogruppe

Inngang: Gratis

Tirsdag 16.november kommer Rafto-prismottakerne HRDAG til Litteraturhuset i Oslo for å snakke om sitt arbeid.

HRDAG mottok Raftoprisen 2021 for deres arbeid med å dokumentere omfattende brudd på menneskerettighetene. Ved hjelp av statistikk og informatikk har HRDAG avdekket menneskerettighetsbrudd i stor skala som ellers kunne forblitt ukjent. Deres tilnærming gjør det mulig for domstoler å stille de ansvarlige for retten og gi svar til berørte ofre og deres familier. HRDAG representerer en ny generasjon menneskerettighetsforkjempere som styrker håndhevingen av menneskerettigheter globalt.

I en panelsamtale vil prismottakerne, sammen med Cecilie Hellestveit og Tore Wig, diskutere hvordan bruk av statistikk og informatikk kan bidra til å avdekke menneskerettighetsbrudd. Diskusjonen vil ledes av Frode Elgesem.

Vi spør: Kan tall og statistikk forhindre menneskerettighetsbrudd og bidra til å sikre menneskets fundamentale rettigheter globalt?

 

Paneldeltakere:

Patrick Ball, forskningsdirektør, HRDAG

Megan Price, administrerende direktør, HRDAG

Cecilie Hellestveit, norsk akademiker og forfatter

Tore Wiig, professor i statsvitenskap, UiO

Frode Elgesem, dommer, Borgarting lagmannsrett og styreleder i Raftostiftelsen.

 

Arrangementet vil foregå på engelsk