Cyber: Trusselen mot norske interesser

bookmark

Med Odd Egil Pedersen og Annette Tjaberg

tirsdag 2. september 2014, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: YATA Norge

Inngang: Gratis

YATA Norge er klar for siste seminar i serien Fremtidens sikkerhetstrusler. Denne tirsdagen kommer Generalmajor Odd Egil Pedersen fra Cyberforsvaret og Annette Tjaberg, assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for å snakke om Cyberforsvaret og NSMs arbeid – og om trusselen mot norske interesser i cyberdomenet. 

FOTO: Forsvaret