Da Gud skiftet mening

bookmark

Om endringene i kirkens rolle

torsdag 25. oktober 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Cappelen Damm

Inngang: Gratis

Hvordan gikk kirkens rolle fra å være den alvorstunge, helvetesforkynnende bremsen i samfunnsmaskineriet, til å bli en aktiv formidler av et sosialetisk ansvar på alle områder – også det politiske?

Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen forteller i sin nye bok Da Gud skiftet mening hvordan mørkemannssynet i kirken langsomt måtte vike, mens kvinnesak, homofili, asyl-og flyktningepolitikk og internasjonal solidaritet gjorde sitt inntog – frem til dagens Folkekirke.

Dette blir utgangspunkt for kveldens samtale. Program og øvrige deltakere vil bli oppdatert etter hvert på facebook.