Dansen i musikkfaget

bookmark

Veien videre etter fagfornyelsen

torsdag 18. januar 2018, kl. 10:00 til kl. 13:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Dans i skolen

Inngang: Gratis

Hvor går veien videre for dansen i musikkfaget som følge av arbeidet med fagfornyelsen? Hva er felles for musikk og dans når det gjelder metoder og innhold? Gjennom innlegg fra forskere, lærerutdannere, lærere og kunstnere belyses ulike syn og aktuelle problemstillinger. Åpent for alle.