Dataspillkonferansen 2012

bookmark

«Diagnostisert, avhengig eller bare veldig engasjert?»

onsdag 31. oktober 2012, kl. 09:00

Sal: Skram

Arrangør: Medietilsynet

Inngang: Gratis

Omtrent 10 prosent av unge gutter spiller dataspill over fire timer hver dag, og for enkelte kan spillingen få negative konsekvenser. Hvor mye er for mye og når blir spillingen et problem? Står vi ovenfor en avhengighetsepidemi eller er dette kun mediehysteri?
 
Medietilsynet arrangerer en nasjonal konferanse med problemspilling som hovedfokus. Dataspillkonferansen 2012 har som ambisjon å få representert et mangfold av forståelser og holdninger, og legger opp til en konstruktiv debatt rundt problemspilling.
 
Medietilsynet er rådgivende instans på dataspill i Norge, og har ledet en arbeidsgruppe på området problemskapende bruk av dataspill. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 og har utredet og fremmet forslag til tiltak om problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill.
 
Foredragsholdere:
Hélène Fellman – Vil dere heller at jeg skal se på Paradise- hotel?
Gaute Godager – Spill: forhatt og elsket – det er problemet.
Trond Børsum – Kan et dataspill styre en familie?
Trond Aspeland – Dataspill, slik Hjelpelinjen for spilleavhengige opplever det.
M.fl.