De moderate folkepartienes fall i Europa 1Foto: Blandine Le Cain/Wikimedia Commons

De moderate folkepartienes fall i Europa

bookmark

Saklig søndag med Tarjei Skirbekk

søndag 6. februar 2022, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norli Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratisbilletter grunnet begrenset antall plasser. Det er likevel mulig å komme i døra uten billett, men da er man ikke garantert plass.

Om man ser på den politiske utviklingen i Europa de siste tiårene, så er det et klart mønster som avtegner seg: de store og samlende folkepartiene (både til sentrum-høyre og sentrum-venstre) har tapt oppslutning eller rett og slett kollapset. Samtidig har mer ytterliggående og interessebaserte partier vokst.

Idéhistoriker og forfatter Tarjei Skirbekk argumenterer i sin nye bok, De moderate folkepartienes fall i Europa, for at de tradisjonelt brede og moderate partiene selv har bidratt til å legge grunnlaget for sin egen nedgang og polariseringen vi er vitne til. Han advarer mot denne utviklingen, men mener at den ikke er ustanselig. Han mener tvert imot at det både er mulig og nødvendig å gjenreise de moderate partiene, for å sikre politisk og sosial stabilitet i Europa. Men hvordan kan partiene lykkes med dette?

I dag har du muligheten til å høre Skirbekks foredrag om et av vår tids helt sentrale tema.