De utvalgte jentene

bookmark

Emma Cline og Mattis Øybø

onsdag 26. april 2017, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 12:46

12:46

I denne episoden kan du høre den amerikanske forfatteren Emma Cline i samtale med forfatter og forlagsredaktør Mattis Øybø. Emma Clines feirede debutroman The Girls traff helt klart en nerve da den ble utgitt i USA i 2016. Den har blitt omfavnet av både lesere og kritikere verden over. Charles Manson-drapene har vært en tydelig inspirasjon for Clines roman, som reiser spørsmål om hvilke krefter som kan drive vanlige tenåringsjenter til å bli bestialske mordere. Samtalen fant sted på Litteraturhuset 26. april 2017.

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Framsnakket av Richard Ford, Jennifer Egan og Lena Dunham – amerikanske Emma Clines roman Jentene er en feiret debut som har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Nå er boka ute på norsk, i Trude Marsteins oversettelse. Romanen er lagt tett på virkelighetens hendelser knyttet til Charles Mansons kult, som i 1969 utførte et massedrap som rystet hele USA. Hvilke krefter kan drive vanlige ungjenter til å bli bestialske mordere? Cline nærmer seg dette spørsmålet fra jentenes eget perspektiv.

I et drømmende språk rikt på metaforer tar romanen oss tilbake til California 1969 og tegner et sterkt portrett av en ung jentes lengsel etter å bli sett og regnet med. 14 år gamle Evie trår brått ut av den usynlige jentetilværelsen idet hun møter noen jenter som skiller seg ut i den sløve småbyen. Hun får bli med dem til en avsidesliggende ranch omdannet til et hippieaktig kollektiv, hvor lederen Russell har en karismatisk og manipulerende effekt på jentene. Men minst like viktig for Evie er nærheten til den mystiske Suzanne og å få hennes anerkjennelse. Evie opplever endelig å bli innlemmet i noe større og meningsfylt, uten fantasi til å forestille seg de grusomhetene som snart skal finne sted.

Forfatter og forlagsredaktør Mattis Øybø har selv skrevet om en karismatisk sekt og veien inn i det ekstreme i romanen Ingen er alene. Han møter Emma Cline til samtale.

[IN ENGLISH]

The Chosen Girls
Emma Cline and Mattis Øybø

Praised by Richard Ford, Jennifer Egan and Lena Dunham – American Emma Cline’s novel The Girls is a celebrated debut that has gained international attention. It is now out in Norwegian translation, by Trude Marstein. The novel stays close to the real life events of Charles Manson’s cult, who in 1969 executed a mass murder that shocked all Americans. What are the forces that can make regular teen girls into brutal murderers? Cline circles in on this question from the perspective of the girls themselves.

In a dreamlike language rich in metaphor, the novel takes us back to California in 1969, and creates a striking portrait of a young girl’s longing to be seen and included. 14 year old Evie emerges abruptly from her invisible existence when she encounters some girls who stand out in their dull small town. She gets to join them at a remote ranch made into a sort of hippie collective, where the leader Russell has a charismatic and manipulating effect on the girls. But to Evie, her closeness to the mysterious Suzanne, and earning her recognition, is just as important. Evie finally feels part of something big and meaningful, unable to imagine the atrocities that are about to take place.

Writer and editor Mattis Øybø has also written about a charismatic sect and the road into the extreme in his novel Ingen er alene [Noone is alone]. He will meet Emma Cline for a conversation.

The conversation will be in English.