Dead Mums Don’t Cry

bookmark

BBC Panorama Documentary - film og diskusjon

mandag 11. mai 2009, kl. 13:00

Sal: Nedjma

Arrangør: NSSR

Inngang: Billett

– Becoming a mum in Africa can be among the most frightening and dangerous jobs in the world 

I 2005 laget BBC Panorama en dokumentar om arbeidet til Dr. Grace Kodindo i N’Djamena i Chad. Den viser den rystende virkeligheten det er å føde barn i Sub-Sahara Afrika, og mangelen på fremgang for å nå tusenårsmål 5 – det målet som har hatt minst fremgang av alle tusenårsmålene.

Helse, også reproduktiv helse, er en universell menneskerettighet. For at likestilling skal bli en realitet må kvinner få kontroll over sin fertilitet og være i stand til å sette nytt liv til verden uten fare for å dø av det, eller å bli lemlestet for livet. Bare ved å ha en slik kontroll kan kvinner oppnå mulighet til å delta fullt og helt i samfunnsutvikingen og bidra til økonomisk og sosial fremgang.
Dessverre lever ikke det internasjonale samfunnet opp til sine løfter om å vise politisk vilje og bevilger tilstrekkelige midler for å oppnå tusenårsmål 5. Å innvilge løftene er nødvendig for å unngå unødvendige dødsfall, og for å bekjempe hiv/aids og for å gi kvinner en rettferdig mulighet til å delta i familiens liv og økonomi.

Dr. Grace Kodindo arbeider nå med Colombia University og samarbeider med Marie Stopes International med Reproductive Health, Access, Information and Services in Emergencies: the RAISE initiative.