Debatt om identitetsvurderinger i utlendingsretten

Debatt om identitetsvurderinger i utlendingsretten

bookmark

tirsdag 2. november 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Jussbuss

Inngang: Gratis

Innvandringsgruppen i Jussbuss arrangerer debatt om identitetsvurdering på utlendingsrettens område. Debatten finner sted på Litteraturhuset 2. november kl. 18.00.

Ved søknad om oppholdstillatelse i Norge er utgangspunktet at man må kunne fremlegge identitetspapirer. Dersom en utlending ikke kan fremlegge identitetspapirer med tilstrekkelig troverdighet, må identiteten sannsynliggjøres på andre måter. Utlendingen må i disse tilfellene sannsynliggjøre at identiteten hen oppgir er den rette. Sentrale momenter i denne vurderingen er utlendingens forklaringer, samt opplysninger om etnisitet og klan. I tvilstilfeller kan også aldersundersøkelser benyttes.

Jussbuss erfarer i sin saksbehandling at uavklart identitet gjør at mange får avslag på søknad om oppholdstillatelse.

Er utlendingsmyndighetenes vurderinger for strenge og oppfyller de sin hensikt? Hvilke momenter hører egentlig hjemme i en slik vurdering? Er dagens bruk av aldersundersøkelser forsvarlig? Hvilke muligheter har utlendingen til å oppklare en tidligere oppstått identitetstvil?

Med oss for å svare på disse spørsmålene har vi fagpersoner med både juridisk og medisinsk bakgrunn:

– Maral Houshmand, advokat i advokatfirmaet Staff
– Lil-Sofie Ording Muller, spesialist i radiologi og overlege ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
– Line Zahl Kvakland, prosjektleder hos UDI
– Rådgiver i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere)