Debatt om norsk oljeproduksjon

bookmark

Lansering av rapport

tirsdag 20. august 2013, kl. 08:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender

Inngang: Gratis

Hva har norsk oljeproduksjon med internasjonal fattigdomsbekjempelse å gjøre? Bidrar norsk oljeproduksjon til å løse energiutfordringen i fattige land? Er det usolidarisk å utvinne mindre olje, eller er det første skritt mot en ansvarlig og effektiv klimapolitikk?

Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender inviterer til lansering av rapporten: Norsk olje- og gassproduksjon: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland. Rapporten er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra organisasjonene. Resultatene fra studien viser at norsk olje- og gassproduksjon i liten grad påvirker fattige lands velferd og energitilgang. I tillegg vil redusert norsk oljeproduksjon ha en positiv effekt på de globale klimagassutslippene.

Anne-Marie Helland fra Kirkens Nødhjelp ønsker velkommen og Knut Einar Rosendahl legger fram rapporten på vegne av SSB. Det blir deretter debatt ved disse paneldeltagerne:

Nikolai Astrup (H)
Lars Egeland (SV)
Marianne Marthinsen (Ap)
Dagrun Eriksen (Krf)
Terje Osmundsen (Scatec Solar)
Arild Hermstad (Framtiden i våre hender)

Enkel frokost serveres fra klokken 0800. Debatten starter 08.30. Det blir anledning til å stille spørsmål til innlederne.

Påmelding skjer ved å sende epost til marit@framtiden.no eller inh@nca.no

Vel møtt!