Debatt om seksuell trakassering på arbeidsplassen

bookmark

Er arbeidsplassen det beste stedet å løse problemet?

mandag 26. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Juridisk rådgivning for kvinner, JURK

Inngang: Gratis

På arbeidsplassen er det arbeidsgiver som har ansvar for å håndtere saker om seksuell trakassering. Dersom saken ikke løses på arbeidsplassen er domstolene neste instans. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som har kompetanse til å håndheve de øvrige diskrimineringsforbudene, kan ikke håndheve saker om seksuell trakassering. Har lovgiver en god grunn til å trekke opp et slikt skille mellom vernegrunnlagene?

Kun fem saker om seksuell trakassering har så langt vært oppe i domstolene. Betyr det at de fleste saker løses på en god måte hos arbeidsgiver? Etter JURKs erfaring ender de fleste sakene med at den utsatte part slutter i jobben. Dette kan ikke være den beste løsningen på problemet.

Ordstyrer:
Hans Petter Graver, leder for diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, NOU 2009:14, og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO)

Panelet:
Helene Jesnes, rådgiver i avdeling for lov og rettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Gerd Egede-Nissen, advokat i arbeidsrettsavdelingen hos Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Petter Aaslestad, leder for Forskerforbundet
Linn-Elise Øhn Mehlen, leder for Rød Ungdom
Sara Økland, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom