Debatt: Soft law vs. hard law

bookmark

Hvordan bør menneskerettighetene i næringslivet overholdes og reguleres?

torsdag 5. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Menneskerettighetsuka 2015

Inngang: Gratis

Hvordan opprettholdes menneskerettighetene i næringslivet i en global verden med flere internasjonale selskaper? Trenger vi traktater som lovregulerer det internasjonale og nasjonale næringslivet? Er det nok med frivillige tiltak og statlig formidling, eller er det et behov for mer formell lovgivning?

Denne debatten kommer til å ha fokus på internasjonale reguleringer i næringslivet. Spesielt vil fokus være på FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter i næringslivet, som ble vedtatt i slutten av juni 2011. Debatten kommer også til å ha fokus på den norske handlingsplanen som er vedtatt på området.

Debattdeltakere:
Aase Gundersen, ILPI
Annie Bersagel fra KLP
Statssekretær Morten Høglund
Karoline Bakka Hjertø, IEH

Ordstyrer er Azin Tadjdini, stipendiat ved Institutt for offentlig rett

ILL.: Niklas Gløsen