Debatten om statsbudsjettet

Debatt: Statsbudsjett, SVs kuttforslag og sykehusøkonomi

bookmark

onsdag 23. november 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo legeforening og Redd Ullevål Sykehus

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Akkurat nå forhandles det om statsbudsjettet for 2023.

SV har foreslått å halvere investeringsutbetalingen til Oslo Universitetssykehus – for å prioritere trinnvis utbygging av Aker sykehus fremfor Rikshospitalet. Hva sier de andre partiene?

  • Er det riktig å spare til nye bygg mens det samtidig kuttes i pasientbehandlingen på sykehusene til neste år?
  • Er det riktig å bruke så mye av pengene i Helse Sør-Øst, på nye sykehusbygg i Oslo?
  • Hva blir da igjen til de andre sykehusene?
  • Hvilke konsekvenser får store kostnader til nye bygg for pasientbehandlingen i Oslo og resten av Helse Sør-Øst i årene fremover? Kan pengene brukes bedre?

Vi samler politikere og fagfolk for å ta debatten.

Vi spør – vil SV stå på sitt forslag og vil SP og AP støtte det? Er alle enige i at det viktigste er å bygge Aker først.