Dei store debutantdagane

bookmark

Selma Lønning Aarø og andre forfattarar presenterer debutantane av året

torsdag 2. desember 2010, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

To kveldar etter kvarandre kan du høyre dei nye skjønnlitterære forfattarane av året lese frå bøkene sine. Variasjonen er stor, og det blir opplesingar frå noveller, lyrikk og romanar – både psykologiske innsikter, gode forteljingar, politiske spørsmål og språklege utfordringar. Kva pregar forfattarar av framtida? Kor lovande er dei lovande?

Selma Lønning Aarø • Mona Høvring • Unni Lindell • Anne Oterholm • Helene Uri • Ragnar Hovland • Henrik H. Langeland • Torgeir Rebolledo Pedersen • Kjell Ola Dahl • Geir Gulliksen • Bjarte Breiteig

Debutantdagane går føre seg onsdag 1. og torsdag 2. desember.