Dekonstruksjon av ekstremisme og terrorisme

bookmark

Taler: Shaykh Mohammed Aslam fra Storbritannia

fredag 13. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Madina Institute

Inngang: Gratis

«..Og den som får en person til å overleve (redder ham fra å dø på urett vis), det er som om han har latt hele menneskeheten leve (han har reddet det menneskelige fellesskap)….» (5:32)

Den siste tiden har vært preget av brutale handlinger der ekstreme ideologier og holdninger har tatt affære. Dette har resultert til tap av liv, noe som er ikke akseptabelt. Enhver religion og samfunn tar avstand fra enhver form for ekstremisme, terrorisme og vold.

Men hva er ekstremisme og hva går det ut på? Hva sier islam om dette fenomenet, er det en del av religionen? Hvilke mulige tiltak kan man implementere for å bryte denne onde sirkelen?

Begrepene brukes om hverandre og det er lett for å koble dette i ulike kontekster, med andre ord et diffust begrep. Madina Institute ønsker å nettopp ta opp denne problemstillingen og dekonstruere dette. Ved å vise vårt publikum at ekstremisme og terrorisme ikke har noen religion, men er snarere et onde for samfunnet.

Åpen sesjon for spørsmål og svar etter talen. Arrangementet er åpent for alle og talen vil foregå på engelsk.

Se arrangementet på Facebook her