Delt bosted og barnets beste

bookmark

Hva sier forskning og hva er norsk praksis?

torsdag 8. september 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Debatten om delt bosted og barnets beste har rast i avisen og i norske fagmiljøer.

Mannsforum tar debatten:

  • Er delt bosted barnets beste?
  • Hva viser forskningen?
  • Og ikke minst: Hvordan er norsk rettspraksis?
  • Hvordan ser norsk familierådgivning på pappa?

 

Delt omsorg et hett politisk spørsmål for tiden

For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner. I tillegg til foredragsholderne inviterer Mannsforum norske politikere fra alle partier som kan markere seg ved delta i plenumsdebatten.

 

Program:

18.00 Velkommen og innledning ved talsmann for MannsForum Kjetil Thue

18.05 Dag Furuholmen med kort introduksjon av tema

18.10 FOSAPs syn på Delt bosted ved psykolog Thomas Nordhagen.

18.30 Professor Frode Thuen sin spalte om delt bosted i A-magasinet har fått mange reaksjoner og har ført til mye debatt i avisen og på nettet. Frode Thuen redegjør for forskningen på delt bosted.

18.50 Anita Skårstad Storhaug NTNU, Fars rolle i barneværnet. Fedre opplever å bli møtt med gammeldagse holdninger fra barnevernsansatte. Mor blir fortsatt ansett som den viktigste omsorgsgiveren og fedre som kontakter barnevernet med bekymringsmeldinger om mor, opplever å ikke bli tatt på alvor, viser Anita Skårstad Storhaugs doktorgradsavhandling

19.10 Barnettsadvokat Øivind Østberg om Fars skjebne i rettsvesnet.  Norsk rettspraksis = Mors beste = Barnets beste? Øivind Østberg forteller om barns beste og fedre i domstolene.

19.30: Pause. Kaffe 30 min

20.00-21.00: Paneldebatt mellom foredragsholderne og salen med aktiv deltagelse/innspill fra/dialog med salen.