Demokrati i Norge 2014?

bookmark

Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

torsdag 6. februar 2014, kl. 09:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: SNF-Samisk KvinneForum og KvinNor Kvinneuniversitetet i Nord

Inngang: Gratis

Består av lansering av tidsskrift Gába, seminar i to bolker, billedkunst med tema «vold mot kvinner», salg av duodji, bøker, Gába mm og til slutt: catwalk som viser samisk design – Arctic Skirt (ill .foto).

Kl. 10-12.30 Del I: 1-Lansering av samisk-norsk kvinnetidsskrift Gába 2- Innlegg og debatt der samekvinners rettigheter i Norge i et nasjonalt og et urfolksperspektiv belyses der bl.a. Sametinget deltar

Kl. 13.30-16.30 Del II: 1- Innlegg og paneldebatt med stortingspolitikere o.a., der man retter fokus på forebygging av vold mot kvinner, som er et stort samfunnsproblem. Forsking viser at det har en forebyggende effekt når vold mot kvinner blir satt på dagsorden i den offentlige debatt. Politikere fra alle parti har et særskilt ansvar for å realisere kvinners rettigheter til et liv uten vold. 2-Catwalk med samiske kunstskjørt.