Demokratiets utfordringer i vår tidFoto: Jan-Henrik Kulberg

Demokratiets utfordringer i vår tid

bookmark

onsdag 6. november 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

Er demokratiet truet? Statsviter Dag Einar Thorsen innleder om folkestyrets historie, ideene bak, og demokratiets tilstand i vår tid.

Slutten av det forrige århundret var preget av rask framgang for demokratiet rundt omkring i verden. De siste årene har bildet vært mer blandet. Nå ser det ut til at folkestyret kan være truet på flere fronter, både globalt og innad, selv i verdens eldste og mest stabile demokratier. Men det er lærdommer vi kan trekke ut av vår nære fortid for å styrke og stabilisere demokratiet. Thorsen utdyper.